Spoločnosti s majetkovou účasťou SSE Holding

Stredoslovenská energetika, a. s.

Stredoslovenská energetika, a. s. (SSE) je dodávateľská energetická spoločnosť. Svojim zákazníkom poskytuje komplexné služby súvisiace s dodávkou a používaním elektrickej energie a plynu. Je špecialistom na energeticky efektívne riešenia.

Stredoslovenská distribučná, a. s.

Stredoslovenská distribučná, a. s. (SSD) je distribučná energetická spoločnosť. Pôsobí v Žilinskom, Banskobystrickom a v časti Trenčianskeho kraja, kam distribuuje elektrickú energiu pre viac ako 700 000 zákazníkov – podnikateľov a domácnosti. Svojim zákazníkom poskytuje služby súvisiace s prevádzkou distribučnej sústavy. SSE vlastní 100 % akcií.

Elektroenergetické montáže, s. r. o.

Hlavnou činnosťou Elektroenergetických montáží je výstavba, obnova a rozvoj elektroenergetických zariadení na území celého Slovenska.

SSE – Metrológia, s. r. o.

SSE – Metrológia v roku 2004 nadviazala svojou činnosťou na päťdesiatročnú činnosť metrológie SSE v oblasti overovania elektromerov, ktorú spoločnosť postupne rozšírila aj na overovanie vodomerov ako súčasti meračov tepla a kalibráciu meradiel elektrických veličín.

Stredoslovenská energetika – Project Development, s. r. o.

Spoločnosť bola založená s cieľom výstavby plynovej elektrárne v roku 2009 a jej funkčnej prevádzky od roku 2010.

SSE – Solar, s. r. o.

Spoločnosť bola založená s cieľom vybudovania a prevádzkovania fotovoltických elektrární.

SSE CZ, s. r. o.

Spoločnosť SSE – CZ, s. r. o., sa zaoberá obchodovaním s elektrickou energiou a dodávkou elektriny koncovým odberateľom na českom trhu.

SPX, s. r. o.

Zakladateľmi SPX, s. r. o., sú tri spoločnosti SSE, VSE a ZSE. Činnosť tejto spoločnosti je zameraná na výmenu informácií pri obchodovaní s elektrinou prostredníctvom internetového portálu SPX.

Energotel, a. s.

Spoločnosť pôsobí na slovenskom trhu ako telekomunikačný operátor od roku 2000. Širokému okruhu stálych klientov poskytuje vysokokvalitné služby na báze telekomunikačnej infraštruktúry slovenskej energetiky.

SSE-MVE, s. r. o.

Spoločnosť SSE-MVE, s. r. o., bola založená v rámci reštrukturalizácie na holdingové usporiadanie v roku 2018.

SPV100, s. r. o.

Spoločnosť SPV100, s. r. o., je zameraná na distribúciu elektriny prostredníctvom miestnej distribučnej spoločnosti v Liptovskom Mikuláši. Poskytuje komplexné služby zákazníkom a individuálne pristupuje k ich požiadavkám. Ročne spoľahlivo dodá okolo 6 000 MWh elektriky.

Kinet, s. r. o.

Spoločnosť Kinet s.r.o. sa zameriava na výstavbu a prevádzku optických telekomunikačných sieti a poskytovanie vysokorýchlostného internetu a wifi pripojenia. Prevádzkuje káblové rozvody a poskytuje služby televízie koncovým zákazníkom.

PW geoenergy a.s.

Predmetom podnikania spoločnosti PW geoenergy a.s. je vybudovanie a prevádzkovanie zariadenia na výrobu elektrickej energie s využitím geotermálnej energie, ktorá je obnoviteľným zdrojom. Geotermálna energia je oficiálne obnoviteľný zdroj energie (OZE) bez ohľadu jej využitia - výroba elektriny a výroba tepla.