Stredoslovenská energetika Holding, a. s.

Stredoslovenská energetika Holding, a. s., vznikla transformáciou spoločností skupiny SSE z pôvodnej spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s. na SSE Holding, ktorá pokračuje v tradícii spoločnosti.

Stredoslovenská energetika, a. s., vznikla 1. januára 2002. Jej jediným zakladateľom bol Fond národného majetku Slovenskej republiky. Na základe Uznesenia Vlády SR č. 538 zo dňa 22. mája 2002, 49 % podielu Fondu národného majetku SR získala priamym predajom spoločnosť Electricité de France International (EDFI). Dňa 31. októbra 2002 spoločnosť vstúpila do SSE ako strategický partner.

Dňa 27. novembra 2013 EDFI a Energetický a průmyslový holding (EPH), a. s. úspešne dokončili transakciu, ktorej predmetom bol prevod minoritného podielu 49 % a manažérskej kontroly v spoločnosti SSE z EDFI na EPH.